Pedagogové pečují o nastupující generaci. Jsou na ně kladeny velké nároky jak profesní, tak osobní. Mohou si vybrat z mnoha workshopů a seminářů, které jim pomohou v práci s žáky a se studenty. Ale málo je seminářů, která by byly pro ně. Semináře, které by jim pomohly posílit přirozenou autoritu, psychickou odolnost a celkovou spokojenost. Nabízím několik témat, které k tomu vedou.

 

akreditované kurzy pdf

neakreditované kurzy