Work-life-balance je nalezení způsobu, jak pracovat „chytře“, jak zůstat svěží a efektivně využívat čas v zaměstnání a v rodině.

Slaďování, harmonizace je proces sladění potřeb na úrovni fyzické, psychické a spirituální. Tento den Vám umožní zastavit se a popřemýšlet, čím se zabýváte v čase. Čemu věnujete pozornost a energii a především PROČ.
Zamyslíte se nad tím, jak lépe uspořádat svůj život, abyste dosáhli vyššího stupně sebevědomí, sebeúcty, sebehodnoty a celkového pocitu spokojenosti a štěstí.

Témata

Aktivity v čase – co to dělám a proč
Multitasking – škodlivost nebo přednost?
Co je podstatné? Priority a hodnoty
Harmonizace důležitých oblastí našeho života
Cíle a vize, práce s nimi a jejich realizace
Vizualizace a práce s vnitřním potenciálem
Zpomalit! Zjednodušit!
Kde brát harmonii, klid, spokojenost, naplněnost