Asertivita posiluje stabilitu osobnosti a zdokonaluje komunikační dovednosti.

Asertivita vychází z úcty a respektu vůči sobě a zároveň vůči druhé osobě. Je otevřená, jasná, zaměřuje se na hledání možností řešení. Zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu toho, kdo se ji naučí používat a zvyšuje tak pocit spokojenosti sám se sebou. Asertivní mluva je zároveň o obsahu a formě jednání, včetně neverbálních projevů.

Témata

Co je a není asertivita
Komunikační styly – jak dosahujeme svých cílů
Diplomatické „Ne" na nepřijatelné požadavky (zpracování bloků, strachů)
Konstruktivní kritika, sdělení negativních informací
Emoce a jejich zpracování, vyjádření nespokojenosti, hněvu
Asertivní reakce na různé druhy kritiky
Vyjádření žádosti
Nárok nebo laskavost
Kompliment a pochvala – jeho význam a jak jej vyjádřit
Sebejistota ve vystupování
Stabilita osobnosti jako předpoklad k asertivní komunikaci
Trénink slovní pohotovosti a zdatnosti
Jasnost, konkrétnost, otevřenost, autentičnost!